Skontaktuj się z nami

  • Oceanic S.A.

    ul.Łokietka 58

    81-736 Sopot

  • OCEANIC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000317546, NIP 585-144-44-49, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.00 zł, opłacony w całości.