Projekt 1

Oceanic SA z przyjemnością informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1. Ekspansja Przez Innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja Przez Innowacje – Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii innowacyjnej w skali międzynarodowej linii kosmetyków z mieszaniną filtrów UV o działaniu ochronnym i jednocześnie pozwalających na zachodzenie skórnej syntezy witaminy D3.

Planowane efekty:

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych w Oceanic S.A. będzie wprowadzenie na rynek produktów kosmetycznych z odpowiednio dobraną kompozycją filtrów ochrony przeciwsłonecznej, które umożliwią syntezę witaminy D3 w skórze.

Wartość projektu: 2 426 502,47 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 232 723,19 zł

Projekt 2

Oceanic SA z przyjemnością informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.