Biuro

Biuro

Oceanic S.A.
ul. Łokietka 58
81-736 Sopot
Poland

Wyślij e-mail ...@oceanic.com.pl

tel. +48 58 550 88 00
fax. +48 58 550 88 84

OCEANIC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000317546, NIP 585-144-44-49, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.000 zł, opłacony w całości.

Twoje imię i nazwisko
Email
Treść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celu nawiązania ze mną przez OCEANIC S.A. kontaktu, w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i przeniesienia danych. Administratorem jest OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się tutaj.
© 2007-2018 Oceanic S.A All rights reserved.
Projekt i realizacja: zjednoczenie.com