Marki dystrybuowane

W dniu 1 stycznia 2017 r. doszło do połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, EURO FRAGRANCE Sp. z o.o. z Oceanic S.A. Oceanic S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością EURO FRAGRANCE Sp. z o.o. 

 Działalność spółki EURO FRAGRANCE jest kontynuowana przez Oceanic, a decyzja o połączeniu spółek ma na celu usprawnienie procesów operacyjnych oraz konsolidację biznesu. Umocniło to pozycję spółki Oceanic na rynku oraz zwiększyło nasz udział u kluczowych klientów. Tym samym Oceanic rozwinął swoją strukturę o Dział Marek Dystrubuowanych. 

Marki Dystrybuowane
© 2007-2018 Oceanic S.A All rights reserved.
Projekt i realizacja: zjednoczenie.com