BADANIA

Badania dotyczące wdrożenia nowych produktów stanowią kluczowy element działań firmy OCEANIC S.A. Prowadzone są w Laboratorium Naukowo-Badawczym OCEANIC, które jest najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce.

Proces produkcyjny przebiega według ścisłych norm farmaceutycznych z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii produkcji, które spełniają farmaceutyczny standard GMP (Good Manufacturing Practice).

Jako jedyni na rynku wytwarzamy kosmetyki w fabryce farmaceutycznej!

Unikalne, szczegółowe badania z udziałem pacjentów o skórze wrażliwej i alergicznej, odróżniają nas od innych producentów i sprawiają, iż z całą pewnością możemy twierdzić, że wytwarzamy preparaty bezpieczne. Badania przebiegają dwuetapowo i przy udziale jej pacjentów.
Etap I: testy dermatologiczne: 50 osób - 50% alergicy
Etap II: testy aplikacyjne: 30 osób - 100% alergicy
Jakiekolwiek podrażnienie lub reakcja alergiczna na którymkolwiek etapie powoduje zmianę receptury i ponowne badania.
Dla porównania, w przypadku kosmetyków standardowych:

  • badania przeprowadzane są na czterokrotnie mniejszej grupie osób
  • w grupie testowej znajdują się osoby zdrowe
  • dopuszcza się pojedyncze przypadki wystąpienia odczynu alergicznego

 

Na proces badań wykonywanych w Laboratorium firmy wpływają nastepujące czynniki:

Woda

Jako jeden z najważniejszych składników preparatów kosmetycznych przechodzi skomplikowany proces oczyszczania w stacjach opartych na systemie odwróconej osmozy.

Zjawisko odwróconej osmozy występuje w technologii oczyszczania wody. Uwarunkowane jest to obecnością półprzepuszczalnej błony. Ciśnienie w sieci wodociągowej powoduje, że jedynie cząsteczki wody zostają "przeciśnięte" przez półprzepuszczalną błonę pozostawiając wszystkie zanieczyszczenia po jej drugiej stronie. Następuje zatem przepływ wody z roztworu o stężeniu większym (brudna woda) do roztworu o stężeniu mniejszym (czysta woda), czyli odwrotnie niż w naturze.

Surowce farmaceutyczne

Surowce niezbędne do produkcji zarówno kosmetyków jak i leków OCEANIC pozyskuje od sprawdzonych i renomowanych firm międzynarodowych. Wszystkie substancje i półprodukty zastosowane w naszych preparatach spełniają najostrzejsze normy czystości dotyczące związków uczulających, co gwarantuje bezpieczeństwo stosowania kremów, mleczek, toników i maści przez osoby o skórze wrażliwej i alergicznej.

Składniki aktywne

Wszystkie składniki aktywne podlegają ścisłej selekcji. Badania, jakim podlegają surowce aktywne wykonywane są w najnowocześniejszych, niezależnych laboratoriach na świecie, przez uznane placówki naukowe i uczelnie. Na podstawie badań in vitro sprawdza się ich wpływ i mechanizm działania na komórki skóry. Badania in vivo - prowadzone są u ochotników, którzy dobierani są pod względem wieku i rodzaju cery, w testach tych potwierdza się przede wszystkim skuteczności działania.

Współpraca

Pozostajemy w ciągłym kontakcie z uczelniami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie, do których należą między innymi Politechnika Gdańska oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii przy AMG i UG. Ponadto nasze badania prowadzimy w ścisłej współpracy ze specjalistami najróżniejszych dziedzin, naukowcami oraz lekarzami dermatologami, alergologami i ginekologami.

© 2007-2018 Oceanic S.A All rights reserved.
Projekt i realizacja: zjednoczenie.com