Informacje o projekcie

W ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma OCEANIC S.A realizuje projekt pt. „ROZBUDOWA NOWOCZESNEGO CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY OCEANIC S.A JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU OPARTEGO NA INNOWACJACH I WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI”.

 

Projekt obejmuje rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego jako samodzielnej i wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, a działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez realizację i wdrożenie innowacji produktowej
i procesowej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 563 066,30 PLN, a kwota dofinansowania z funduszy europejskich to 1 281 433,50 PLN. 

© 2007-2018 Oceanic S.A All rights reserved.
Projekt i realizacja: zjednoczenie.com