Działanie niepożądane

Czym jest działanie niepożądane produktu leczniczego?

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego działania niepożądanego oraz innych informacji, związanych z bezpieczeństwem stosowaniem naszych produktów leczniczych.

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie?

Prosimy o podanie możliwie największej ilości danych, dotyczących działania niepożądanego leku, co pozwoli nam na jak najlepszą ocenę reakcji niepożądanej. W tym minimum informacji, jakie zgłoszenie powinno zawierać (Ustawa Prawo Farmaceutyczne):

  1. nazwa produktu leczniczego,
  2. opis reakcji niepożądanej,
  3. informacje dotyczące pacjenta (wiek, płeć, inicjały),
  4. informacje dotyczące osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, sposób kontaktu - adres, e-mail, numer telefonu).

Jak zgłosić działanie niepożądane?

W celu zgłoszenia działania niepożądanego leku, wypełnij odpowiedni formularz:

DANE PACJENTA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁO DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

INFORMACJE O DZIAŁANIU NIEPOŻĄDANYM

Czy zauważone przez Pana/Panią działania niepożądane:

Czy działanie niepożądane było ciężkie?

INFORMACJE O LEKACH PODEJRZEWANYCH O SPOWODOWANIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Czy przerwano leczenie z powodu wystąpienia działania niepożądanego

Czy stosowano jednocześnie inne leki?

INNE WAŻNE INFORMACJE

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

*pola obowiązkowe

DANE PACJENTA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁO DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

INFORMACJE O DZIAŁANIU NIEPOŻĄDANYM

Rodzaj reakcji:

Działania podjęte ze względu na działanie niepożądane:

Wynik działania niepożądanego:

Czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między działaniem niepożądanym a zastosowanym lekiem?

INFORMACJE O LEKACH PODEJRZEWANYCH O SPOWODOWANIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Czy przerwano leczenie z powodu wystąpienia działania niepożądanego

Czy stosowano jednocześnie inne leki?

INNE WAŻNE INFORMACJE

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

*pola obowiązkowe